Termovizní měření

Termovizní měření je vzhledem k narůstajícím cenám energií stále aktuálnější a používanější způsob ke zjištění stavebně konstrukčních vad jejichž odstraněním se sníží energetická náročnost budovy.

Pro termodiagnostiku budov využíváme termovizní kamery amerického výrobce FLUKE s vysokými technickými parametry s teplotní citlivostí 0,1°C.

Mezi nejčastější příčiny tepelných ztrát patří netěsnosti okenních a dveřních rámů, nedostatečná izolace pláště budov, plochých střech, půdních prostor a komínových těles. Termovizní měření dokáže spolehlivě detekovat porušení rozvodů tepla, vody, včetně podlahového vytápění.

Z výsledků měření dokážeme odhalit skryté stavebně konstrukční vady, kde dochází k únikům tepla z rodinného domu nebo z budovy, k tepelným mostům, ke kondenzaci v konstrukcích, které mohou způsobovat plísně.

Na základě termodiagnostiky navrhneme stavební řešení k odstranění těchto defektů.

Stavební opravou snížíte finanční náklady vynaložené na vytápění, které Vám z domu uniká.

Veškeré termovizní služby jsou prováděny v souladu s českými i evropskými normami pro termovizní diagnostiku - ČSN EN 13187.
V kooperaci nabízíme poradenství a zpracování tepelně technických a stavebně technických expertíz. Dále zpracování energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budovy, energetického štítku budovy ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb, nebo projektové dokumentace ve všech stupních dle prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu (DUR, DSP, DPS).

Ceník termovizního měřeníSTAING s.r.o, A.B.Svojsíka 18, 682 01 Vyškov - Dědice, info@staing.cz, tel.: +420 733 226 120, Kontaktujte nás

Dřevostavby, domy - odkazy | Partneři: http://www.stylnabytek.cz/
Webdesign: IR-webdesign - tvorba webových stránek