Naše služby

Naše služby

v oblasti výstavby rodinných domů na klíč

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

V naší projekční kanceláři Vám nejprve vypracujeme individuální architektonický návrh domu, který bude navržen tak, aby splňoval Vaše potřeby. Na základě Vámi odsouhlasené studie domu Vám zdarma vypracujeme projekt v rozsahu pro jednání s bankou o financování stavby. Po vyřízení financování s Vámi uzavřeme smlouvu o dílo na stavbu rodinného domu a následně vyhotovíme kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení, s osazením domu na konkrétní stavební parcelu a připojením na dostupné inženýrské sítě. Následně Vás zastoupíme na dotčených úřadech a vyřídíme stavební povolení (ohlášení stavby).

Inženýrské sítě, DČOV, jímky a zpevněné plochy

Pro naše klienty v rámci stavby domu také realizujeme například domácí čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení, akumulační jímky dešťových vod pro zálivku zahrady včetně zasakovacích galerií, dále stavíme domovní přípojky s napojením rodinných domů na dostupné inženýrské sítě, realizujeme také zpevněné dlážděné plochy a chodníky nebo provádíme připravenost pro osazení nových bazénů, stavíme pergoly a jiné stavební práce.

Termovizní měření

Termovizní měření je vzhledem k narůstajícím cenám energií stále aktuálnější a používanější způsob ke zjištění stavebně konstrukčních vad jejichž odstraněním se sníží energetická náročnost budovy.

Pro termodiagnostiku budov využíváme termovizní kamery amerického výrobce FLUKE s vysokými technickými parametry s teplotní citlivostí 0,1°C.

Mezi nejčastější příčiny tepelných ztrát patří netěsnosti okenních a dveřních rámů, nedostatečná izolace pláště budov, plochých střech, půdních prostor a komínových těles. Termovizní měření dokáže spolehlivě detekovat porušení rozvodů tepla, vody, včetně podlahového vytápění.

Z výsledků měření dokážeme odhalit skryté stavebně konstrukční vady, kde dochází k únikům tepla z rodinného domu nebo z budovy, k tepelným mostům, ke kondenzaci v konstrukcích, které mohou způsobovat plísně.

Na základě termodiagnostiky navrhneme stavební řešení k odstranění těchto defektů.

Stavební opravou snížíte finanční náklady vynaložené na vytápění, které Vám z domu uniká.

Copyright © 2008 – 2024 Staing, s.r.o.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru staing.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.

design by