Standardy domů

Standardy domů na klíč

co vše je v ceně

V ceně dřevostaveb jsou zahrnuty tyto položky

1
ZÁKLADNÍ POLOŽKY

Architektonický návrh a studie domu.

Dokladová část pro jednání s bankou o financování stavby.

Projektová dokumentace pro stavební povolení.

Stavební povolení (ohlášení stavby).

Záruka 30 let na dřevěnou konstrukci domu.

Blowerdoor test.

Pojištění domu po dobu výstavby.

 

 

2
ZÁKLADOVÁ DESKA ROVINATÝ TERÉN

Geodetické vytyčení budoucí stavby.

Skrývka ornice rovinatého terénu.

Výkop základových pasů v šířce 400 mm po obvodu a hloubky cca 800 mm.

Zhutnění a vyčištění prohloubených rýh.

Vylití základových pasů v šířce 400 mm.

Dvě řady ztraceného bednění o šířce 300 mm vč. ocelové výztuže R8(vodorovná),R10(svislá).

Provedení ležatých rozvodů přípojek IS (ZTI, chránička elektro).

Hutněný zásyp štěrkodrti v tloušťce 200 mm.

Vylití prostého betonu na zhutněný podsyp vč. armovací ocelové výztuže (sítě KARI 6/150/150 mm).

Položení hydroizolace proti radonu s penetračním nátěrem.

Podlahový polystyren tl.140 mm.

Cementový potěr CEMFLOW nebo anhydritový potěr ANHYMENT.

3
OBVODOVÁ KONSTRUKCE

Dřevěná rámová konstrukce KVH hranol 60 mm x 120 mm.

Vnější opláštění konstrukční deskou Rigidur tl.12,5 mm.

Minerální tepelná izolace tl. 120 mm.

Parotěsná folie tl. 0,2 mm.

Vnitřní předstěna konstrukce KVH hranol 40 mm x 60 mm.

Vnitřní opláštění konstrukční deskou RigiStabil tl.12,5 mm.

Spárovací lepidlo Rigips.

Zatmelení a zabroušení spojů vč. rohových pásek Straiflex.

Malba bílá s penetrací.

 

4
VNITŘNÍ PŘÍČKY

Dřevěná rámová konstrukce KVH hranol 60 mm x 120 mm.

Oboustranné opláštění konstrukční deskou RigiStabil tl.12,5 mm.

Minerální akustická a tepelná izolace tl. 120 mm.

Spárovací lepidlo Rigips.

Zatmelení a zabroušení vč.rohových pásek Straiflex.

Malba bílá s penetrací.

5
PLASTOVÁ OKNA A FRANCOUZSKÉ DVEŘE

Plastová okna s izolačním trojsklem.

7-mi komorový systém.

Profil HORIZONT PS penta plus pro nízkoenergetické domy.

Součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 0,71 W/m²K.

Okenní kliky.

Bílá barva.

Vnitřní a vnější parapety.

6
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Latě a kontralatě 30 x 50 mm (impregnované)

Střešní difúzní fólie.

Příhradová dřevěná konstrukce z KVH hranolů.

Tepelná minerální izolace obytný prostor – 400 mm.

Folie – parozábrana tl.0,2 mm.

Nosná kovová konstrukce sádrokartonu.

Protipožární SDK deska 12,5mm (koupelna + WC hydroizolační).

Výstup na půdu 600 mm x 600 mm.

Malá půda s elektrickou zásuvkou a světlem.

Zatmelení a zabroušení spojů.

Malba bílá.

7
PŘESAHY STŘECHY

Podbití přesahu střechy palubkami 500 mm s okapní hranou  (smrk).

Lazurovací nátěr v barvě dle výběru.

8
FASÁDA VENKOVNÍ OPLÁŠTĚNÍ

Systém ETICS – vnější kontaktní zateplovací systém, polystyren EPS100 tl.160 mm.

Silikonová probarvená omítka v barvě dle výběru. 

9
ELEKTROINSTALACE

Kompletní vnitřní rozvody v Cu provedení instalační předstěnou.

Domovní rozvaděč s hlavním vypínačem, požadovaným jištěním a chráničem.

El. ventilátor s hygrostatem s nastavením vlhkosti na WC a v koupelně bez oken.

Chráničky pro kabely TV a internet od zásuvky v interiéru na půdu.

Zásuvky jednonásobná Swing bílá barva (pokoje, obývací pokoj 5 ks. zádveří, chodba, technická místnost, terasa 1 ks, koupelna 3 ks, kuchyně 8 ks, garáž 2 ks).

Vypínače Swing bílá barva(technická místnost, WC, pokoje, terasa – 1ks, zádveří, koupelna, obývací pokoj – 2 ks, chodba – 2 ks, kuchyně – 3 ks, garáž – 3 ks)

10
TEPELNÉ ČERPADLO, VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY

Tepelné čerpadlo DAIKIN vzduch/voda 4 kW (výkon TČ dle výpočtu PENB).

Vytápění podlahovým teplovodním topením.

Ohřev užitné vody tepelným čerpadlem DAIKIN v zásobníku 230l.

 

11
VODOINSTALACE

Rozvody teplé a studené vody PPR potrubím s tepelnou izolací mirelon vedeny v instalační předstěně obvodové stěny nebo v příčkách dle projektové dokumentace.

Geberit závěsný systém 1ks.

Zahradní nezámrzný ventil 1ks.

12
KANALIZACE

 Vnitřní rozvody kanalizace z PP-HT potrubí s napojením na potrubí v základové desce dle projektové dokumentace.

13
KOUPELNA A WC

Sanita dle vlastního výběru v ceně 40.000 Kč.

Keramický obklad do výše 2 m dle výběru v hodnotě 400 Kč/m² dle vlastního výběru.

Keramická dlažba v hodnotě 400 Kč/m² dle vlastního výběru.

Veškeré příslušenství – spárovací hmoty, lepidlo, hydroizolace, penetrační nátěr, sifony a podobně jsou zahrnuty v ceně za m2.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

14
PODLAHOVÉ KRYTINY

Plovoucí podlahy s příslušenstvím v hodnotě 400 Kč/m² dle vlastního výběru.

Keramická dlažba 400 Kč/m² dle vlastního výběru.

Lepidlo, silikony, spárovací hmoty a příslušenství jsou zahrnuty v ceně za m2.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

15
INTERIEROVÉ DVEŘE

Křídlové dveře plné s obložkovou zárubní v povrchové úpravě dle vlastního výběru v ceně 7.000 Kč dodávka a montáž.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

16
VARIABILITA POLOŽEK DLE PŘÁNÍ

Volitelné jsou položky barva střechy, podbití, fasády, oken a vstupních dveří.

Volitelné jsou obklady, podlahové krytiny, sanita, dveře s obložkami.

Volitelné jsou technologie jako venkovní elektro žaluzie, řízená výměna tepla s rekuperací nebo ohřev užitné vody FTV panely.

17
GARÁŽOVÁ VRATA

Garážová vrata s elektro pohonem v bílém provedení s DO

 

 

18
NEREZOVÝ KOMÍN A PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU Z EXTERIÉRU

Nerezový dvouplášťový komín a CPV –  přisávání vzduchu do krbových kamen z exteriéru.

19
INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ

Interiérové schodiště v provedení dle požadavku a projektové dokumentace.

V ceně zděných domů na klíč jsou zahrnuty tyto položky

1
ZÁKLADNÍ POLOŽKY

Architektonický návrh a studie domu.

Dokladová část pro jednání s bankou o financování stavby.

Projektová dokumentace pro stavební povolení.

Stavební povolení (ohlášení stavby).

Pojištění domu po dobu výstavby.

 

2
ZÁKLADOVÁ DESKA ROVINATÝ TERÉN

Geodetické vytyčení budoucí stavby.

Skrývka ornice rovinatého terénu.

Výkop základových pasů v šířce 400 mm po obvodu a hloubky cca 800 mm.

Zhutnění a vyčištění prohloubených rýh.

Vylití základových pasů v šířce 400 mm.

Dvě řady ztraceného bednění o šířce 300 mm vč. ocelové výztuže R8(vodorovná),R10(svislá).

Provedení ležatých rozvodů přípojek IS (ZTI, chránička elektro).

Hutněný zásyp štěrkodrti v tloušťce 200 mm.

Vylití prostého betonu na zhutněný podsyp vč. armovací ocelové výztuže (sítě KARI 6/150/150 mm).

Položení hydroizolace proti radonu s penetračním nátěrem.

Podlahový polystyren tl.140 mm.

Cementový potěr CEMFLOW nebo anhydritový potěr ANHYMENT.

3
OBVODOVÁ KONSTRUKCE

Tvárnice PORFIX PREMIUM P2 440 tl.300 mm.

Vápenná omítka tl.5 mm.

Malba bílá s penetrací.

4
VNITŘNÍ PŘÍČKY

Příčkovky PORFIX tloušťka dle projektové dokumentace.

Vápenná omítka tl.5 mm.

Malba bílá s penetrací.

5
PLASTOVÁ OKNA A FRANCOUZSKÉ DVEŘE

Plastová okna s izolačním trojsklem.

7-mi komorový systém.

Profil HORIZONT PS penta plus pro nízkoenergetické domy.

Součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 0,71 W/m²K.

Okenní kliky.

Bílá barva.

Vnitřní a vnější parapety.

6
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Střešní krytina Betonpres v barvě dle výběru

Latě a kontralatě 30 x 50 mm (impregnované)

Střešní difúzní fólie.

Příhradová dřevěná konstrukce z KVH hranolů.

Tepelná minerální izolace obytný prostor – 400 mm.

Folie – parozábrana tl.0,2 mm.

Nosná kovová konstrukce sádrokartonu.

Protipožární SDK deska 12,5mm (koupelna + WC hydroizolační).

Výstup na půdu 600 mm x 600 mm.

Malá půda s elektrickou zásuvkou a světlem.

Zatmelení a zabroušení spojů.

Malba bílá.

7
PŘESAHY STŘECHY

Podbití přesahu střechy palubkami 500 mm s okapní hranou  (smrk).

Lazurovací nátěr v barvě dle výběru.

8
FASÁDA VENKOVNÍ OPLÁŠTĚNÍ

Systém ETICS – vnější kontaktní zateplovací systém, polystyren EPS100 tl.160 mm.

Silikonová probarvená omítka v barvě dle výběru.

9
ELEKTROINSTALACE

El. ventilátor s hygrostatem s nastavením vlhkosti na WC a v koupelně bez oken.

Chráničky pro kabely TV a internet od zásuvky v interiéru na půdu.

Zásuvky jednonásobná Swing bílá barva (pokoje, obývací pokoj 5 ks. zádveří, chodba, technická místnost, terasa 1 ks, koupelna 3 ks, kuchyně 8 ks, garáž 2 ks).

Vypínače Swing bílá barva(technická místnost, WC, pokoje, terasa – 1ks, zádveří, koupelna, obývací pokoj – 2 ks, chodba – 2 ks, kuchyně – 3 ks, garáž – 3 ks)

10
TEPELNÉ ČERPADLO, VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY

Tepelné čerpadlo DAIKIN vzduch/voda 4 kW (výkon TČ dle výpočtu PENB).

Vytápění podlahovým teplovodním topením.

Ohřev užitné vody tepelným čerpadlem DAIKIN v zásobníku 230l.

11
VODOINSTALACE

Rozvody teplé a studené vody PPR potrubím s tepelnou izolací mirelon vedeny v instalační předstěně obvodové stěny nebo v příčkách dle projektové dokumentace.

Geberit závěsný systém 1ks.

Zahradní nezámrzný ventil 1ks.

12
KANALIZACE

Vnitřní rozvody kanalizace z PP-HT potrubí s napojením na potrubí v základové desce dle projektové dokumentace.

13
KOUPELNA A WC

Sanita dle vlastního výběru v ceně 40.000 Kč.

Keramický obklad do výše 2 m dle výběru v hodnotě 400 Kč/m² dle vlastního výběru.

Keramická dlažba v hodnotě 400 Kč/m² dle vlastního výběru.

Veškeré příslušenství – spárovací hmoty, lepidlo, hydroizolace, penetrační nátěr, sifony a podobně jsou zahrnuty v ceně za m2.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

14
PODLAHOVÉ KRYTINY

Plovoucí podlahy s příslušenstvím v hodnotě 400 Kč/m² dle vlastního výběru.

Keramická dlažba 400 Kč/m² dle vlastního výběru.

Lepidlo, silikony, spárovací hmoty a příslušenství jsou zahrnuty v ceně za m2.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

15
INTERIEROVÉ DVEŘE

Křídlové dveře plné s obložkovou zárubní v povrchové úpravě dle vlastního výběru v ceně 7.000 Kč dodávka a montáž.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

16
VARIABILITA POLOŽEK DLE PŘÁNÍ

Volitelné jsou položky barva střechy, podbití, fasády, oken a vstupních dveří.

Volitelné jsou obklady, podlahové krytiny, sanita, dveře s obložkami.

Volitelné jsou technologie jako venkovní elektro žaluzie, řízená výměna tepla s rekuperací nebo ohřev užitné vody FTV panely.

17
GARÁŽOVÁ VRATA

Garážová vrata s elektro pohonem v bílém provedení s DO.

18
NEREZOVÝ KOMÍN A PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU Z EXTERIÉRU

Nerezový dvouplášťový komín a CPV –  přisávání vzduchu do krbových kamen z exteriéru.

19
INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ

Interiérové schodiště v provedení dle požadavku a projektové dokumentace.

Copyright © 2008 – 2024 Staing, s.r.o.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru staing.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.

design by